vv moduly řady 2000

IO-2BOX

IO-2BOX
  Montážní krabička pro v/v jednotky řady 2000 IO-2BOX je bílá plastová montážní krabička určená pro adresovatelné v/v jednotky řady 2000. Je dodávána s ocelovým montážním přípravkem pro snadnou instalaci jednotek uvnitř krabičky. Montážní krabička pro jednotky řady 2000 Snadná...

IO2014

IO2014
  Vstupní adresovatelná jednotka, 4 vstupy Série IO2000 Analogově adresovatelné vstupní moduly umožňují splnit požadavky na monitorování vstupů v rámci elektrické požární signalizace Aritech série 2000. V kombinaci s logickými a časovými funkcemi požárních ústředen jsou možnosti...

IO2031

IO2031
  Vstup/výstupní jednotka, 2 vstupy/1 výstup, řada 2000 Řada IO2000 Řada Aritech vstup / výstupních jednotek opatřená smyčkami je navržena k tomu, aby umožnila aplikacím monitorování vstupu a výstupu analogových  adresovatelných požárních systémů řady 2000. Moduly vstup / výstup...

IO2032

IO2032
  Vstup/výstupní jednotka, 2 vstupy/2 výstupy, řada 2000 Řada IO2000 Řada vstup / výstupních jednotek je určena k tomu, aby umožnila monitorování vstupů a řízení výstupů analogových adresovatelných požárních systémů řady 2000. Moduly vstup / výstup řady 2000 v kombinaci s programovací...

IO2034C

IO2034C
  Vstup/výstupní jednotka, 4 vstupy/4 výstupy, řada 2000 Řada IO2000 Řada vstup / výstupních jednotek je určena k tomu, aby umožnila monitorování vstupů a řízení výstupů analogových adresovatelných požárních systémů řady 2000. Moduly vstup / výstup řady 2000 v kombinaci s programovací...

IU2016

IU2016
  Izolátor smyčky Série 2000 Izolátor smyčky je navržen tak, aby se předešlo ztrátě komunikace celé smyčky kvůli jedinému zkratu na vedení. IU 2016 elektricky odizoluje tu část smyčky, na které nastal zkrat. Complete isolation of loop short circuit Automatic restore when fault...

IU2050C

IU2050C
  Jednotka monitorování externího požárního hlásiče Série 2000 Analogově adresovatelná jednotka s jedním vstupem je navržena pro použití s požárními ústřednami FP1216/2864. Slouží pro monitorování výstupu externího požárního hlásiče. Typickou aplikací je připojení lineárních kouřových...

IU2055C

IU2055C
  Zónová monitorovací jednotka, série 2000 Série 2000 Zónová monitorovacé jednotka IU2055 slouží pro připojování konvenčních hlásičů, např. hlásičů do výbušného prostředí, starších konvenčních hlásičů atd., do analogových adresovatelných požárních systémů s FP1216/2864. IU2055 umožňuje...

IU2080

IU2080
  Adresná jednotka pro spínání sirén, řada 2000 Série 2000 Analogová adresovatelná jednotka s monitorovaným napěťovým výstupem pro sirénu je navržena na řízení sirén a majáků v elektrické požární signalizaci. Výstup je zatížitelný až 3 A, napájení z externího zdroje, zaručuje splnění...