Grafický systém pro integraci, řízení a monitorování technologických zařízení budov

Alvis podporuje bezkonkurenční počet připojení na zařízení více než 40 různých výrobců

  • poplachových systémů
  • systémů požární ochrany
  • přístupových systémů
  • obvodové ochrany
  • video ochrany
  • měření a regulace - topení, ventilace, výtahy, osvětlení
  • jiných procesů

Charakteristika

AlVIS je nejrozšířenějším produktem na trhu ČR a SR a má za sebou přes 20 úspěšných let vývoje a podpory zahrnující zkušenosti ze stovek instalací po celém světě. Alvis je vhodný všude tam, kde vzhledem k požadavkům obsluhy nebo složitost sledovaného objektu, vybaveného množstvím různorodých zařízení, není možné bez počítačové nadstavby dosáhnout přehledné a inteligentní monitorování a řízení objektu. Systém Alvis podporuje připojení na více než 100 různých zařízení (ústředen zabezpečení, požární ochrany, přístupu ...) čím představuje ideální prostředek pro Integraci technologií různých výrobců instalovaných v objektech se společnou ostrahou.

Ekonomické přínosy inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím Alvis spočívají v úspoře energií při vytápění, klimatizací a osvětlení při optimalizaci těchto procesů ve vazbě na systémy řízení přístupu a přítomnosti osob. Jiným ekonomickým přínosem je úspora na mzdách ochrany a správy objektu když při kvalitním systému menší počet zaměstnanců zvládne požadované úkoly.

Bezpečnostním přínosem inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím Alvis spočívají v zprůhlednění celkové situace a automatizovaném provázání systémů při řešení havarijních a evakuačních postupů v budově.

Katalogový list