Část obsahu těchto stránek je určena pro odborníky v oblasti elektronických systémů zabezpečení budov a je přístupná jen pro registrované uživatele.

Pokud se zabýváte činností v tomto oboru, vyplňte formulář uvedený níže a stiskněte tlačítko "Odeslat". My zpracujeme Vaši žádost a pošleme Vám e-mailem Vaše přihlašovací informace. 

Registrace Techfors CZ s.r.o.

Registrací získáte přístup k aktuálním informacím o produktech, cenách, školeních a ostatních novinkách.

Pro ukončení registrace a vymazání vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte zde

Máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.