IU2050C

IU2050C

 

Jednotka monitorování externího požárního hlásiče

Série 2000
Analogově adresovatelná jednotka s jedním vstupem je navržena pro použití s požárními ústřednami FP1216/2864. Slouží pro monitorování výstupu externího požárního hlásiče.
Typickou aplikací je připojení lineárních kouřových hlásičů, lineárních teplotníc hlásičů a jiných samostatných požárních hlásičů. Výhodou je malý rozměr,  jednoduché nastavení a rychlá reakce systému EPS na tento vstup.

  • Analogová adresovatelná vstupní jednotka SIM
  • Napájení ze smyčky
  • Dvojitě vyvážený vstup
  • Malé rozměry
  • Snadné nastavení v ústředně
  • Rychlá reakce systému

Katalogový list