FP2864C

FP2864C

 

Analogová ústředna EPS, 2 ÷ 8 smyček,16 ÷ 64 zón

Analogová adresovatelná požární ústředna, 2 kruhové linky, lze rozšířt až na 8 kruhových linek, indikace 16 až 64 zónových LED na panelu, určena pro větší systémy EPS. Na displeji je v češtině zobrazen kompletní údaj o situaci v systému.
Systém nabízí několik mechanismů, které výrazně zvyšují odolnost celého systému EPS proti falešným poplachům, hlavně automatickou kompenzaci hodnot pozadí, dvojí aktivaci a koincidenci uvnitř zón a mezi nimi. Obsluha je ústřednou upozorněna na nutný servisní zásah jakmile některý z hlásičů dosáhne prahu zaprášení.
Neocenitelnou pomůckou pro servis je kompletní statistika a diagnostika pro každou adresu. Ústředna nabízí mimořádné možnosti pro řízení V/V systému včetně implementace logických funkcí. Provázáním pomocí sítě je konfigurovatelná jakákoliv standardní kombinace požárních opakovačů a univerzálních uzlů pro připojení počítače. Programování pomocí PC (Upload / Download) je místní a nebo dálkové.
Ústředna je kompatibilní s požárními hlásiči řady 2000 i 950. Komunikace s požárními hlásiči a současně jejich napájení je zajištěno dvěma vodiči. K ústředně možno na sít ARCNET připojit další ústředny a požární opakovače.

 • Obsluha a údržba jedním člověkem
 • Přehledný displej
 • Výstraha při nutném servisu
 • Upozornění na pravidelnou revizi
 • Testovací režim
 • On-line diagnostika a statistika hlásičů
 • Nastavení denní a noční citlivosti
 • Koincidence v zóně a mezi zónami
 • Automatické a ruční ovládání zón
 • Servisní režim pro pohodlnější údržbu
 • Konfigurační a grafický software pro PC
 • Nastavení logických vazeb mezi vstupy a výstupy
 • Propojení až 32 ústředen a opakovačů do sítě ARCNET
 • Schváleno v ČR, EN 54 , Bosec, VdS, NFA2P
 • Globální a lokální opakovače
 • Široký sortiment LON zařízení

Katalogový list