FP1216C

FP1216C

 

Analogová adresovatelná ústředna, 2 ÷ 4 smyčky, 16 zón

Nová verze požární ústředny, má nový design skříně, více komunikačních portů a programovací a síťové možnosti řady FP2000. Základní 2 kruhové smyčky, lze rozšířt až na 4 kruhové smyčky, indikace 16 zónových LED na panelu. Je určena pro střední a větší systémy. Na displeji je v češtině zobrazen kompletní údaj o situaci v systému.
Systém nabízí vysokou odolnost proti falešným poplachům, hlavně využívá automatickou kompenzaci hodnot pozadí, dvojí aktivaci a koincidenci uvnitř zón a mezi nimi. Obsluha je ústřednou upozorněna na nutný servisní zásah jakmile některý z hlásičů dosáhne prahu zaprášení. Pomůckou pro servis je kompletní statistika a diagnostika pro každou adresu, kterou lze získat buď z displeje LCD, nebo dálkově pomocí modemu.
Ústředna nabízí mimořádné možnosti pro řízení V/V systému včetně implementace logických funkcí. Provázáním pomocí sítě (modul NC20x1) je  konfigurovatelná jakákoliv standardní kombinace požárních opakovačů a univerzálních uzlů pro připojení počítače. Programování pomocí PC (Upload / Download) je místní a nebo dálkové.
Ústředna je kompatibilní s požárními hlásiči řady 2000 a 950. Komunikace s požárními hlásiči a současně jejich napájení je zajištěno dvěma vodiči.

 • 2 až 4 kruhové smyčky, celkem max. 512 adres
 • Připojení hlásičů řady 2000 a 950
 • 16 zónových indikací na ústředně
 • Volitelný LON port pro zařízení řady LON
 • Volitelný ARCNET port 
 • Dva RS232 porty
 • Všechny softwarové možnosti řady FP2864
 • Automatické načtení konfigurace ústředny a linek
 • Logické vazby mezi adresami a zónami, vstupy a výstupy
 • Přehledný program pro konfiguraci a údržbu, grafická nadstavba
 • Snadná údržba a revize
 • Autodiagnostika stavu systému
 • Napájení ústředny navrženo pro zálohování 72 hodin
 • Schválení CPD EN 54 - 2 & 4,

Katalogový list