DDV1016AM

DDV1016AM

Dosah 16m duální 9 záclon AntiMasking. Detektory série DD1000 využívají všechny nejnovější technologie vyvinuté firmou UTC Fire & Security v oblasti detekce pohybu: optické zrcadlo Tri-Brid, vektorové zpracování signálu, mikrovlnný rozsah 5,8 GHz a aktivní infračervený radar 4. generace pro detekci maskování detektoru.

 

Katalogový list